Category Archives: Menu

Photos: Wat Plai Laem, Koh Samui, Thailand

Wat Plai Laem

©Spencer Lloyd Peet Continue reading Photos: Wat Plai Laem, Koh Samui, Thailand

Photos: Big Buddha Temple Koh Samui

Big Buddha Temple Koh Samui pic 4

©Spencer Lloyd Peet Continue reading Photos: Big Buddha Temple Koh Samui

Photos: The Grand Palace Bangkok, Thailand

The Grand Palace Bangkok, Thailand pic 15

©Spencer Lloyd Peet Continue reading Photos: The Grand Palace Bangkok, Thailand